ZEBRANIE WIEJSKIE

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zapraszamy mieszkańców Sołectwa Jantar na

ZEBRANIE WIEJSKIE

21 Września 2016 r ( środa) o godz. 18.30 do świetlicy wiejskiej Jantarowa Przystań

Tematem zebrania będzie:

1. Przeznaczenie środków z Funduszu sołeckiego w 2017r

- przedstawienie wniosku

- dyskusja nad wnioskiem

- zatwierdzenie wniosku

- podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2017r

2. Sprawy różne.