Stowarzyszenie

nasz statut cele i zarząd

Mapa

Cele

Głównym celem i zadaniem organizacji jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego miejscowości Jantar

Dane

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar
Siedziba: 82-103 Stegna Jantar ul. Rybacka 66B
Prezes: Iwona Błońska
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar zostało zarejestrowane KRS w 3 lipca 2002r. pod numerem 0000114701
Nr konta 12830800010007369720000010
REGON: 192797392
NIP 579-19-86-312
e-mail: –
Tel. –

Siedziba

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa w Jantarze
Szkoła Podstawowa w Jantarze ul. Rybacka 66B, 82-107 Jantar

Statut
Zarząd
  • Prezes- Iwona Błońska
  • Wice Prezes- Peter Vanhoff
  • Sekretarz- Anna Cieśluk
  • Skarbnik- Magdalena Majzel
  • Członek- Zbigniew Pyra